نجوای مهر

ارائه ی فعالیت های آموزشی من

سناریو درس مساحت لوزی

تیتر فعالیت ها

شــــــــــرح فعــــــــالیـــــــت

زمـــــــــــــان

مواد لازم:

کاغذ رنگی قرمز ،آبی ،زرد،بنفش ،صورتی ،گچ، تابلو، دانش آموزان

 

---

روش تدریس               

پرسش وپاسخ- مشارکتی- اکتشافی

 

---

سلام واحوال پرس کردن واعلام تاریخ

مــعلــــــم

دانــش آمــوزان

3دقیقه

بعد از در زدن با روی گشاده

سلام بچه ها حالتون خوبه

بفرمایید بنشینید

بعد از ظهرتان به خیر

آموزگار به طرف تابلو رفته ومی پرسد این ساعت چه درسی داریم

قرار بود چه درسی را بخوانیم

امروز روز؟

چندمه؟

معلم تاریخ را در گوشه ی چپ  ونام درس مورد تدریس را درگوشه ی سمت راست تابلو می نویسد

خوب بچه ها درس را با نام چه کسی آغاز می کنیم

آفرین بچه ها هر کاری را با نام خدا آغاز می کنیم(به نام خدا را وسط تابلو

 می نویسیم)

برپا

بـــــــــــــــــله

 

بعد از ظهر شما به خیر

درس ریاضی

 

مساحت لوزی

دوشنبه

26/12/87

 

 

 

با نام خدا

گروه بندی کردن

در داخل هفت تخم ومرغ که از قبل آماده شده هر کدام چهار شکل هندسی رسم شده غیر از یکی از تخم ها که دو شکل دارد

 وقتی همه تخم ومرغ برداشتند باصدای معلم همه تخم و مرغها را باز کرده گروهها عبارتند از مثلث،بیضی ،لوزی ،دایره ،مربع،مستطیل و متساوی الضلاع

سر گرو ها را با توجه به

هر نفر از هر گروه یک تخم ومرغ را برداشته

وهر کدام از بچه ها یک شکل را انتخاب می کنند حالا هر کسی باید به گروه خود

برود

 

 

 

6دقیقه

ارزشیابی تشخیصی وایجاد انگیزه

ابتدا شکلهای را که قبلا" از دانش آموزان

خواسته ایم را بررسی می کنیم در ادامه شکلهای که با بقیه فرق دارند ونوعی خلاقیت در آنها دیده بشود را بیشتر روی آنها تاکید می کنیم سپس با استفاده از سوالاتی در مورد جلسات گذشته انگیزه ی دانش آموزان را برای درس جدید بر می انگیزانیم.

 

5دقیقه

ارائه درس

ابتدا مستطیلی را به آنها نشان می دهیم وبه صوت جمعی می پرسیم کی یادش مانده مساحت مستطیل رابرایمان بگویید

از میان بچه های که دستشان را بلند کردهاند از دونفر مساحت را به شکل شفاهی می پرسیم آفرین دخترم           شما بگو

آفرین

حالا بااشاره به یک نفر دیگر شما بگو

آفرین به شما

حالا کی می تواند مساحت را برایمان روی تابلو بنویسد

حالا بااشاره به یک نفر دیگر شما بنویس

 

آفرین تشویقش کنید.

خوب بچه ها درس امروز ما هم مساحت است اما مساحت لوزی به کمک مستطیلی که شما توضیح دادید (دانش آموزان را مشتاق و ایجاد انگیزه نموده وبا نشان دادن مستطیل رنگی دیگر که یک لوزی نیز داخل آن رسم شده به دانش آموزان نشان داده می شود .)

بچه ها در این لوزی چند مثلث      می بینید .

مستطیل چند مثلث دارد؟

با اشاره به طول این کدام قسمت مستطیل است؟

با اشاره به قطر مستطیل طول بگویید ببینم طول مستطیل برابراست با؟

آفرین بچه ها

با اشاره به عرض آن کدام قسمت مستطیل است؟

با اشاره به عرض مستطیل بگویید ببینم عرض برابراست با

آفرین بچه ها

حالا به من بگویید ببینم این مستطیل از چند مثلث درست شده؟

خوب به شکل نگاه کنید حالا من گوشه های این مستطیل را تا می زنم حالا چه نتیجه ای از این کار می توان گرفت

از کجا فهمیدید؟

 

آفرین بچه ها بسیار عالی بود

تشویقش کنید

مساحت  مستطیل برابر بود با

مساحت لوزی هم برابراست با

یعنی چه ؟

 

چرا تقسیم بر2؟

 

کدام یک از شما می توانید بیاید در پای تابلو مساحت لوزی را برای ما بنویسد

توبیا  ....... خانم

 

 

آفرین

حالا چه کسی می تواند با توجه به این تعریف مساحت لوزی را بدست بیاورد.

توبیا ....... خانم شکل لوزی روی تابلو رسم می کنم

بعد از حل  چند مورد دیگر

حالا بچه های خوب کتابها را باز کنید و به کتاب خوب نگاه کنید

شما بخوان ...... خانم 

بعد از خواندن بعنوان نتیجه گیری مستطیل آبی رنگ که تعریف لوزی در آن نوشته شده چندین بار آن را          می خوانند «این قسمت خیلی مهم است»

 

 

 

 

 

 

مساحت مستطیل برابر است با طول ضربدر عرض

مساحت مستطیل برابر است با طول ضربدر عرض

 

 

مساحت مستطیل مساوی است با طول ضربدر عرض

بچه ها دست می زنند

 

 

 

 

 

 

 

چهار تا

 

چهار تا

طول آن

 

 

قطر لوزی

 

عرض آن

 

 

قطر کوچک لوزی

 

8 مثلث

 

این نتیجه که مساحت لوزی نصف مساحت مستطیل است

چون لوزی ها از چهار مثلث ومستطیل از هشت مثلث درست شده پس مساحت لوزی نصف مساحت مستطیل است.

 

بچه ها دست می زنند.

طول ضربدر عرض

نصف مساحت مستطیل

قطر بزرگ ضربدر قطر کوچک تقسیم بر2

چون لوزی نصف مستطیل است و به همین خاطر حاصل را تقسیم بر2         می کنیم

همه دستهایشان را بالا می برند

 

روی تابلو می نویسد مساحت لوزی برابراست با قطر بزرگ ضربدر قطر کوچک تقسیم بر 2

 

 

همه دستهایشان را بالا می برند

قطر کوچک ضربدر قطر بزرگ تقسیم

بر2

 

 

خانم اجازه من بخوانم

 ...... مشغول خواندن می شود

 

10دقیقه

ارزشیابی پایانی بصورت گروهی

یک ورقه که شامل سه سوال یکی مساحت مستطیل و دوتا ی بعدی مساحت لوزی است به دانش آموزان داده تا به صورت گروهی آنها را حل کنند

دانش آموزان بصورت گروهی مشغول حل سوالات خواهند شد .

5دقیقه

ارزشیابی پایانی بصورت فردی

هر دانش آموز بصورت فردی سوالات کتاب را حل خواهد کرد  تادانش آموزان مشغول کار خواهند شد کارهای گروهی بررسی خواهند شد.

 

دانش آموزان مشغول حل تمارین کتاب بصورت فردی خواهند شد.

7دقیقه

رفع اشکال و نتایج ارزشیابی گروهی

اشکالات بچه ها بررسی وتوسط خود دانش آموزان رفع اشکال خواهد شد وکارهای گروهی که بررسی شده نتایج آن در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت واشکالات با استفاده از دانش آموزان رفع وبرطرف خواهد شد.

 

8 دقیقه

تکلیف جلسه ی آینده

هر کدام از شما چند لوزی به دلخواه رسم ومساحت آن را برایم حساب کنید وتکلیف آن را برای جلسه ی آینده با خود بیاورید .

 

1دقیقه

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۱ساعت 23:48  توسط دلینا  |